MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Lingkungan Hidup Patut Kadadosang “Isu Prioritas”

2 min read

Media Bali/IST Ilustrasi alas sané sampun usak.

JAKARTA, Média Bali – Wahana Lingkungan Hidup Indonésia (Walhi) nguduhang majeng pemerintah mangda nganggén galah krisis multidiménsi sangkaning Covid-19 puniki antuk nguah ring sajeroning  séktor lingkungan hidup utawi palemahan tur mungguhang ring gatra sané pinih utama utawi isu prioritas.

“Ring makatah bulan pungkuran pinaka galah krusial majeng bangsa Indonésia,” baos Direktur Éksekutif Walhi, Nur Hidayati, ring pamargin peluncuran virtual Tinjauan Lingkungan Hidup 2021, ring Jakarta, Buda Kliwon Sinta (3/2).

Ring galah pungkuran, baos Nur Hidayati, dahat kabuatang tur kaanggén olih pemerintah napi malih ring tengahing krisis multidiménsi sané kakeniang sangkaning pandemi Covid-19.

Krisis inucap nénten wantah indik widang keséhatan, sosial miwah ékonomi sangkaning Covid-19 nanging taler ngeninin indik lingkungan hidup sakadi sané kabaos perubahan iklim.

Dané ngicénin imba asapunapi kawéntenan bencana hidrométéorologi sakadi blabar sangkaning sasih kaon sané nglintangin Indonésia ring pangawit warsa 2021. Manut dané, sasih kaon punika pinaka cihna ring sajeroning wesanan perubahan iklim santukan gas rumah kaca sané rauh saking pawigunan bahan bakar fosil tur sayan kirangnyané kawéntenan alas.

Punika mawinan, rauh mangkin pinaka galah sané mabuat pisan antuk ngabecikang  sistem sané wénten saha nguah kawijakan mangda nginggilang indik ramah lingkungan. Nur Hidayati maosang ring makudang-kudang panegara tiosan ring jagaté sampun ngawit ngamargiang parindikan inucap sakadi  ngawéntenin Green New Déal ring Amerika Serikat sané kaprakarsain olih anggota parlemén.

Dahat mabuatnyané kawéntenan politik hijau taler katugesang olih Koordinator Désk Politik Walhi, Khalisa Khalid, nyaratang antuk nyokong indik pikobet palemahan sané sida kadosang silih tunggil gatra utama utawi isu prioritas.

Politik hijau, baos Khalisa, sida kaanggén pinaka polarisasi utawi  pengkotakan sané nglimbak saha nyokong ring kawijakan mangda sayan  ramah lingkungan tur ngutamayang pabuat krama. Parindikan inucap sangkaning lingkungan hidup janten mawesana langsung tur nénten langsung majeng kahuripan krama.

“Iraga mapangapti rasa éling politik saking angga soang-soang antuk nyujur politik koléktif sida nyokong  isu lingkungan hidup kadadosang agénda utama, diskursus utama,” tuges dané.

Parindikan inucap janten kabuatang pisan sangkaning isu lingkungan hidup ring rauhé mangkin durung macihna dados isu prioritas. “Isu lingkungan hidup pinaka isu wiadin pikobet sané kautsahayang olih samian krama,” baos Khalisa. ant/005/adt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.