MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

“Léak Ngalas” Jayanti Ngripta Cerpén Mabasa Bali

2 min read
illustrasi buku

illustrasi buku. Media Bali/IST

DÉNPASAR, Média Bali – Cerpén “Léak Ngalas” rariptan I Putu Suwéka Oka Sugiartha medal dados jayanti Wimbakara Ngripta Cerpén Mabasa Bali Bulan Bahasa Bali 2021. Cerpén inucap molihang nilai 1043 saking panuréksa, pinih ageng saking kawéntenan 67 reriptan lianan.

Cerpén puniki nyaritayang indik anak bajang sane mawasta Putu Puspita sané kacunduk sareng anak lingsir mawasta Dadong Wangi. Dadong Wangi uleng pesan ngupapira alas ring wewidangan ipun, ngantos purun antuk ngetohang kulawargan ipun ring kawéntenan alas.

Nanging, krama makrimik yéning Dadong Wangi bisa ngeléak. Pamuputnyané Dadong Wangi padem mabakar idup-idup sareng alas ipun olih Nyoman Bontoan. Dadong Wangi nénten kayun yéning alas punika karencanayang kawangungin villa.

Para jayanti Wimbakara Ngripta Cerpén Mabasa Bali
Para jayanti Wimbakara Ngripta Cerpén Mabasa Bali. Media bali/IST

Pinaka panuréksa Lomba Cerpén Bahasa Bali, I Madé Sugianto maosang konflik sané kawangun ring cerpén puniki rapi pisan. Pamuput carita taler katuréksain becik tur nénten sida katarka.

“Basa sané kaanggén nyiriang Bali pesan. Santukan akéh wénten cerpén yadiastun nganggén basa Bali, nanging nénten lengut sakadi nerjemahang saking Basa Indonesia,” baos Sugianto sané nuréksa cerpén punika kasarengin panuréksa IGA Darma Putra miwah Putu Supartika, Soma Wagé Kulantir (22/2).

Salanturnyané, Jayanti II miwah III kapolihang olih I Wayan Wikana antuk cerpén sané mamurda “Ngempi ka Alas Embid” miwah IGB Weda Sanjaya antuk cerpén sané mamurda “Madé Wana lan Klebutan ring Ulun Désa”.

Cerpén “Ngempi ka Alas Embid” nyaritayang indik anak lingsir sané mawasta Pekak Wana madué tanah ring bukit sané kaadol olih okan ipun ka désa adat. Santukan tanah inucap sampun dados duén désa adat, raris ipun katundung.

Sasampun Pekak Wana padem, tanah punika kawangunin wangunan sané luih tur ngawinang tanah ring wewidangan irika kekeringan. Nanging, sedek dina anu sabeh deres sané ngawinang blabar tur bukit longsor.
Tiosan punika, cerpén kaping tiga nyaritayang indik tokoh mawasta Madé Wana sané demen pesan ngambar klebutan ring ulun désan ipun. Ia ngorahang, sabilang ngambar klebutan, bedak sané karasayang ilang. Nanging, nadak wénten rencana pawangunan tower ring genah klebutan inucap.

Ring sajroning samian carita, Sugianto nuréksain yéning kawéntenan cerpén nyarengin lomba puniki anut ring tématik kirang mavariasi.” Wénten cerpén antuk téma kantun becik, nanging bantang caritannyané durung sumaken. Wénten taler sané kirang nelebang téma sané kaanggén,” baos ipun.

Yadiastun punika, nyelehin saking kawéntenan pamilet ipun marasa yéning kahanan puniki pinaka china becik ring sajroning panglimbakang sastra Bali modérn pamekas cerpén. Dané taler mapangapti para pamilet lomba puniki sida ngalimbakang tur nginggilang kawéntenan sastra Bali modern ring Bali. 005/adt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.