MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Seniman Bali lan Rusia Nyobyahang “Proses Kreatif”

3 min read
Seniman Bali lan Rusia Nyobyahang “Proses Kreatif”

Seniman Bali lan Rusia Nyobyahang “Proses Kreatif”.MEDIA BALI/IST

BULÉLÉNG, Média Bali – Présentasi seni saking angga seniman Bali miwah Rusia kalaksanayang ring Komunitas Mahima, Singaraja, Buléléng. Program sané mamurda “How to Reach Greatness in Your Artistic Medium” puniki maprakanti pantaraning Lepud Art Management sareng Komunitas Mahima, Main Cerita, saha kalih diri seniman Rusia, Anna Evtiugina miwah Nikita Shokhov.

Anna Evtiugina wantah pinaka produser sapisanan kurator seni, raris Nikita Shokhov pinaka angga visual artist miwah filmmaker. Ring acara inucap makakalih seniman inucap mabligbagang sareng seniman lintas bidang saking Bali, inggih punika Kadék Sonia Piscayanti (penulis miwah Pimpinan Komunitas Mahima), Wanda & Jegég Bulan (ventriloquist), Kardian Narayana (jurnalis miwah filmmaker), saha I Gedé Made Surya Darma (pelukis, seniman performance, sané taler sapisanan pinaka pimpinan Lepud Art Management).

“Acara puniki sida mamargi ritatkala titiang polih kacunduk sareng Anna Evtiugina miwah Nikita Shokhov, sané nyaritayang indik proyék kesenian turmaning ipun sané kadaut manah ring kawéntenan budaya Indonésia,” baos Surya Darma majeng Média Bali, Anggara Kliwon Julungwangi (26/10).

Dané ngwedarang ring proyék ipun, Nikita sering ngéksplorasi pahan karnaval saking kawéntenan  budaya Barat. Citra karnaval inucap sampun masikian ring tradisi miwah kesenian Indonésia. Parindikan inucap raris sané ngamedalang pakayaunan ipun antuk nelebang tur nglimbakang budaya miwah seni Bali.

Nikita uning ring budaya Indonésia daweg kapertama nyaksiang sasolahan tradisional ring The Watermill Center. Raris ipun miarsayang orkéstra gamelan ring California Institute of the Arts genah ipun malajah ngaryanin film ékspériméntal. Lianan punika, ipun taler mlajahin agama Buddha ring silih tunggil biara nampek San Francisco, turmaning agama Hindu ring India. Nikita taler kadaut ring kawéntenan Walter Spies, punika mawinan titiang nyarengang ipun antuk rauh ka Muséum ARMA Ubud.

“Risampun punika raris titiang madué inisiatif antuk nglaksanayang kolaborasi sareng Komunitas Mahima miwah Main Cerita ring Singaraja. Ring galah inucap seniman nyobiahang karya anut ring widang soang-soang,” baos dané.

Filmmaker, Kardian Narayana taler nyuguhang film “Belajar pada Pandemi”, sané kasutradarain sareng Eka Prasetya. Film inucap madaging indik pikobet sekolah daring ring tengahing pandemi, inggian saking perspéktif guru, yayah rena wiadin sisia.

Raris Sonia nyuguhang karya puisi ipun sané mamurda “Schizo Voice” gagasan puniki kapolihang saking angga sané madué schizophrenia miwah “Burning Tongue” untengnyané amdué pangéling-éling mangda samian angga mulat sarira ngawigunayang layah ipun mangdané nénten nyakitin anak lianan. “Baosang titiang ring puisi puniki, yéning tan becik ngawigunayang layah, raris layahé bakar kémanten,” baos Sonia.

Luh Wanda taler nyuguhang karya kalaborasi sareng bonéka vent figuren ipun, Jegég Bulan. Ring galah punika makakalih nyobiahang karya sané mamurda “A Story of Stars”. Surya Darma nyuguhang  karya seni sané naenin kapéntasang ring panegara Cina, Malaysia, India, Jepang, Myanmar, Jérman, Filipina, miwah Austria. Dané taler nyuguhang dokuméntasi bali-balihan indik sejarah gering ageng sané ngalimbak ring jagaté daweg 1200 SM kantos Covid-19.

Asapunika taler, Anna macrita indik pengalaman ipun dados kurator, raris Nikita Shokhov ngawedarang indik asapunapi tetuek dados manusa. Mungguh ring preséntasi, dané nyobiahang pengalaman ipun ring sajeroning makudang-kudang widang proyék kesenian, taler ipun sané dahat kadaut indik palemahan sané kasuguhang malarapan  karya grafik 3D ring realitas, taler sané marupa dokuméntér, vidéo volumétrik, fotografi, miwah film. 005/adt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.