MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Carita Cendet

1 min read

Olih I Wayan Kuntara

“Mbok… Mbok Luh Asih… Mbok….”

“Éngken… Nak éngkén Dék? Adi gagésonan keto?”

“Aduh.. Mai énggal mbok, énggal. Gedé mbok… Gedé menék ka muncuk punyan binginé ané di sétra”

“Mimih Déwa Ratu…. Gedé…..”

Keto pisagané Luh Asih … Read the rest

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.